Dienstbaarheid

green branch bamboo on zen basalt stones with dew, beautiful spa background, closeup

In dienstbaarheid doe je onbevooroordeeld iets voor een ander. In eerste instantie is dienstbaarheid dus puur op iemand anders gericht. Op een hoger niveau – of dieper bewustzijnsniveau – wordt deze deugd ook aangewend om inzicht te verwerven, jezelf beter te leren kennen en het filter van je ziel op te schonen. In die zin heeft dienstbaarheid een reinigende functie. Om dienstbaarheid te leren kennen is discipline, al dan niet opgelegd, belangrijk. In het dienen...
Lees meer...

Dankbaarheid II

Veel mensen zijn trots op hun eigen prestaties, die van hun kinderen of het bedrijf waar zij voor werken. De politicoloog Bob de Ruiter schreef naar aanleiding van David Brooks column over dankbaarheid, dat we de tegenovergestelde emotie van dankbaarheid, trots, zouden moeten ontleden. In onze huidige maatschappij is trots iets waar we graag prat op gaan. Maar we vergeten dat het in feite een negatieve emotie is. Volgens de Ruiter kunnen we leren van de oude...
Lees meer...

Bedanken is de hoogste vorm van denken

Sea Sunset on tropical beach

Laatst las ik een column van de columnist van de New York Times David Brooks met bovenstaande titel. Omdat ik het een eye-opener vind hierbij een verkorte versie: Hij stelt daarin dat we dankbaarheid ervaren als ons iets overkomt dat we niet verwachten. Iets dat we niet ‘verdiend’ hebben. Dankbaarheid is een soort lachen van het hart na een onverwachte vriendelijke daad. Sommige mensen lijken van nature dankbaarheid uit te stralen. Zij die van nature...
Lees meer...

Tot de dood ons scheidt:

Two ancient cogwheels isolated on white

    Het is vaak een wonder dat we een partner tegenkomen waarmee we ons leven willen delen en samen oud worden. En het is een nog groter wonder dat het soms ook schijnt te lukken. Voor een goede relatie hebben we een aantal aspecten nodig die goed op elkaar reageren. Deze aspecten in een relatie zijn de volgende: Het mentale aspect: samen goed kunnen discussiëren, analyseren, van gedachten wisselen en elkaar scherp houden. Het...
Lees meer...

Mediteren met handen en voeten

Mediteren kan je op veel verschillende manieren geleerd worden. O.a. een mantra herhalen (transcendente meditatie), je in- en uitademing tellen (zen), het gevoel in je lichaam aandacht geven (vipassana meditatie), loopmeditatie, mindfullnes, etc. Er zijn net zoveel soorten meditaties als er leraren zijn. Iedere leraar geeft graag zijn eigen ervaring door aan zijn leerlingen. Heb je nog nooit gemediteerd dan is de volgende methode ook effectief om even uit je hoofd te komen: Ga op...
Lees meer...

Een Meester in 10.000 uur

Thai bhuddhist monks are praying in a ceremony

  In het boek Outliers van Malcolm Gladwell bespreekt hij de theorie dat wil je een Meester worden in je vak, je 10.000 uren moet investeren om dat te bereiken. Dat betekent dat je, afhankelijk van hoe hard je werkt, je ongeveer 5 tot 10 jaar nodig hebt om goed, beter, best te worden. Waarbij toewijding natuurlijk een belangrijke rol speelt: Je wilt zoveel mogelijk het beste en mooiste creëren dat in je vermogen ligt. Ik...
Lees meer...