Boeken

‘Inburgeren in de Haagse keuken’ – Marjan van Lier

Omslag_NL_inburgerenHoe leer je Den Haag kennen als je hier pas woont? Hoe leer je de mensen, de omgangsvormen en de cultuur kennen? Ofwel, hoe burger je in? Dat waren de vragen die Marjan van Lier zich stelde toen ze na 40 jaar van Amsterdam naar de hofstad verhuisde. Zij koos een ongebruikelijk pad.
Zij vroeg 16 bijzondere Hagenaars naar hun talenten en drijfveren en naar hun favoriete restaurant.
Om in te burgeren werkte zij vervolgens een dag mee in de keuken van het gekozen restaurant.
Zo leerde zij niet alleen de koks kennen maar ook hun culinaire geheimen. Ze werd geraakt door hun passie en hun plezier en toewijding om iedere dag iets lekkers en verrassends voor hun gasten klaar te maken.
Door een inkijk in deze keukens en het meewerken met de koks leerde van Lier Den Haag op een wel heel bijzondere manier kennen.

Gerrit Zalm: Erg goed en liefdevol geschreven. Ik leer er zelf ook van…

Paul van Vliet: Een smakelijk boek voor wie van den Haag en lekker eten houdt

ISBN nummer: 978-90-803415-0-0
Prijs € 15.95 Te bestellen via de boekwinkel of door € 18.95 (inclusief verzendkosten) over te maken op BANK NL10 RABO0114096678 tnv M. van Lier.

 

‘NOOIT MEER WERKEN’ – Marjan van Lier

In dit boek dient de pelgrimstocht als metafoor voor een reis langs de verschillende aspecten van werk. Over de materiële noodzaak om te werken, de behoefte aan contact en werk als verslaving, de twijfels over jezelf, je werk, je eigen prestatiegerichtheid en nog meer. Het doel is om uiteindelijk bezieling te vinden in je werk. En het leven daarnaast. Dagblad Trouw: Een mooi boek dat zich duidelijk onderscheidt van vele andere pogingen om de jaren negentig in woorden te vatten.

Uitgeverij: Het Spectrum (1998)
Prijs € 16,50 ISBN 90 274 6591 6

 

‘WAKKER WORDEN OP JE WERK’ – Marjan van Lier

Coach jezelf naar meer plezier in je werk. Een aantal jaren geleden waren de begrippen zingeving en bezieling belangrijk in het denken over werk. Nu je je bewust bent wat dat betekent voor je persoonlijk welbevinden is het gevolg daarvan hoe je anders omgaat met je werk en daarin verantwoordelijkheid leert nemen om het heft in eigen hand te nemen. In deze tijd waarin ‘de norm en jouw aangepaste vorm’ bepalen hoe je je verhoudt tot je werk kan dit boek je helpen om jezelf persoonlijk te coachen. Maar dan is wakker worden wel een eerste vereiste!

Uitgeverij: Het Spectrum (juni 2003)
Prijs € 16,95 ISBN 90 274 8463 5

 

‘DE 9 DEUGDEN VOOR JE WERK’ – Marjan van Lier

Ons doen en laten in ons werk wordt voor een groot gedeelte beïnvloed door normen en waarden, teleurstellingen, angsten, verwachtingen en idealen. Ook onze ambities zijn vaak gerelateerd aan externe waarden en niet verbonden met de innerlijke beleving van de ziel. Daardoor verliezen we het contact met onszelf en raken we uit evenwicht. Het boek confronteert ons naast de negen deugden ook met hun ondersteunende kwaliteiten. Deze zijn verbonden met de verschillende niveaus van bewustzijn waardoor de deugden een praktische en diepere betekenis kunnen krijgen. Het geeft inzicht om in talrijke werksituaties het juiste midden te kiezen, zowel ten aanzien van onszelf (de ziel), als de buitenwereld (onze collega’s en de organisatie).

Uitgeverij: Het Spectrum (2001)
Prijs € 13,- ISBN 90 274 6885 0